mei 2016: zootels op international stonefruit conference

Op 28 mei 2016 presenteerde zootels.nl de eerste resultaten van het pilotproject bij Rob Janssen fruitbedrijf te Deest. Voor 6,2 Ha van zijn land hebben we kweekblokken neergezet, een aantal cocons van gehoornde metselbij (osmia cornuta) zijn geintroduceerd. Enkele weken na het uitkomen van deze cocons verlengden de Rosse metselbijen de duur van de periode waarin “onze bijen” de kersen van Janssen bestoven.

een goed eerste jaar

in de loop van maart tot eind mei 2016 zie je hier de toename in aantal dichtgemetselde gaatjes in drie percelen.

de resultaten zijn hoopgevend: de blokken worden goed volgemetseld, het lijkt erop dat de populaties voor groei vatbaar zijn op zijn land. De omgeving en het land zelf is voldoende biodivers. Desondanks zullen we nog wilgen bijplanten en andere maatregelen adviseren. Het 4de jaar van het gebruik van metselbijen is vaak een problematisch jaar, zo vertelden enkele Duitse en Zwitserse fruittelers uit hun ervaringen met wilde bijen. Vóór die tijd is het dus zaak om het land zo gastvrij mogelijk voor de twee gebruikte soorten wilde bijen te maken en om de zeven meeliftende parasieten zoveel mogelijk uit de populatie te verwijderen.

voorlopig zitten we ‘in the winning mood’. Rob Janssen is erg blij met het zien van veel wilde bijen op zijn kersen en met een goed kersenjaar ondanks tamelijk ongunstige weersomstandigheden vlak voor de bloei. De 180 fruittelers uit heel de wereld waren zeer geinteresseerd in onze presentatie.

hieronder nog enkele impressies van de opstellingen en de gebruikte bijensoorten

we zien ze vliegen

Een gehoornde metselbij bestuift kersenbloesem bij Rob Janssen fruitteler te Deest

wilde bijen dragen het stuifmeel niet in mandjes maar op de buik. dit maakt ze tot effectievere bestuivers dan hommels en honingbijen

gehoornde metselbij in nestblok bij Rob Janssen fruitbedrijf Deest

Reacties zijn gesloten.