Zootels.nl is Taas van Herpen, Remco de Kluizenaar en vele anderen

De mensen achter Zootels.nl, Taas van Herpen en Remco de Kluizenaar, weten zich gesteund door o.a.:

Een netwerk van bevriende klus- en bouwbedrijven, voor raad en daad, materieel en uitbesteding. Met toenaam: Doornekamp Woodspecials Waddinxveen (Houtdraaierij ivm “Bienenbaum“) en Ben Niels Buispalen (fundament en sokkel “zeshoek bijenhuis“).

CIBIO institute Portugal: Arie van der Meijden, ecoloog en reptiel-deskundige die meedacht en adviseerde over de winterslaapplek voor een adder en over hommels- en wespenvoorzieningen in Zootel Den Dolder.

Kenniscentrum insecten en andere invertebraten (zie EIS)

Stichting Houtresearch Wageningen: enkele medewerkers, die meedenken en resthout aanbieden voor experimenten met nieuwe houtsoorten waarin wilde bijen gedijen.

Zoogdiervereniging: Jeroen Reinhold, die vanuit meer dan 20 jaar praktijkervaring in vleermuisvriendelijke bouw meedacht en adviseerde over het vleermuizen-gedeelte van Zootel Den Dolder.

European Invertebrate Survey: Dr. Menno Reemer, die gegevens verstrekte over bijensoorten die voorkomen rond Soesterberg (www.eis-nederland.nl)

Dick Belgers: informatie over solitaire bijen en bijenhotels
Fons Bongers – Ministerie van Defensie: informatie over vleermuizen op Soesterberg
Herman Limpens – Zoogdiervereniging: informatie over vleermuizen op Soesterberg

ONF, Organisation National Forestière (“de Franse Staatsbosbeheer”) wiens bijenhotels wij mogen importeren. Er zijn 4 modellen Hôtel à Abeilles, in verschillende maten.

Het Wagenings Broodfonds, een netwerk van ondernemers die elkaar met giften steunen bij arbeidsongeschiktheid.

En vele anderen, die ons werk mede mogelijk maken.

Reacties zijn gesloten.